STUDIETOELAGEN

WEBSITE STUDIETOELAGEN

Deze website licht toe aan welke voorwaarden (ouders van) leerlingen in de kleuterschool, het basis- en secundair onderwijs moeten voldoen om voor een studietoelage in aanmerking te komen en vermeldt hoe de financiële tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs

Denkt U in aanmerking te komen voor een toelage?  Dien dan ten laatste op 30 juni uw aanvraag in.

 

Online 

Als u een elektronische identiteitskaart met lezer of een federaal token hebt, kunt u uw aanvraag online doen 

Online een school- of studietoelage aanvragen.

 

Op papier

U kunt uw aanvraag ook op papier doen.  Druk het formulier af om het in te vullen en aan de afdeling studietoelagen te bezorgen  (Documenten liggen ook ter beschikking bij de directie)

 

Meer info vindt u op : http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/