LUIZENBELEID
In de loop van de maand september worden ouders uitgenodigd op een  
klasvergadering, waarop de titularis informatie geeft over leerboeken, methoden, afspraken, e.d.

Het eerste individueel oudercontact is voorzien net na het eerste rapport (oktober) exacte data zie kalender.
Het tweede individueel oudercontact valt samen met het derde rapport (maart) exacte data zie kalender
Op het einde van het schooljaar is er geen contact voorzien tenzij de leerkracht zelf de ouders uitnodigt of als de ouders dit expliciet vragen.
Voor de ouders met kinderen in het zesde leerjaar is er voor alle ouders nog een contact met de klasleraar i.v.m. de studiekeuze.

Het is steeds mogelijk om in de loop van het jaar een afspraak te maken met elke leerkracht van uw kind, eventueel via de directie.  Met deze kunt u trouwens alle vragen of problemen omtrent uw kind, persoonlijk bespreken.
Om organisatorische redenen vragen wij u geen onderhoud met de leerkracht te hebben, vlak vóór het belsignaal, daar deze op dat ogenblik een belangrijke toezichtsopdracht heeft.