INSCHRIJVINGEN KS
SCHOOLJAAR 2019-2020
 
Aan alle ouders die hun kleutertje reeds ingeschreven hebben in de Link:
 
U ontvangt een uitnodiging voor een opendeuruurtje vlak voor de instapdatum van uw kindje.
 
Hier volgt een schema:
Het schooljaar start op maandag 2 september 2019 (instapmoment 1). 
 
 
Instapmoment

Opendeur Patronaatstraat

Opendeur Jan Verbertlei

  Juf Jolien 9u - 10u Juf Charlotte 9u -10 u
     
2. ma 04/11/2019 di 22/10/2019 do 24/10/2019
3. ma 06/01/2020 di 17/12/2019 do 19/12/2019
4. di 04/02/2020 di 28/01/2020 do 30/01/2020
5. di 03/03/2020 di 18/02/2020 do 20/02/2020
6. ma 20/04/2020 di 31/03/2020 do 02/04/2020
7. ma 25/05/2020 di 19/05/2020 do 14/05/2020
     
Schooljaar 2020-2021 start op dinsdag 1 september 2020.
 
 
Aan alle ouders die op zoek zijn naar een school en eens graag een kijkje komen nemen:
 
Van harte welkom op onze infoavond :

Op maandag 27 januari 2020 om 19u30 in de Patronaatstraat in de refter van de lagere school.
 
Op zaterdag 15 feburari 2020 organiseren wij in beide vestigingsplaatsen een opendeur van 10u tot 12u.