INSCHRIJVINGEN KS
SCHOOLJAAR 2018-2019
 
Aan alle ouders die hun kleutertje reeds ingeschreven hebben in de Link:
 
U ontvangt een uitnodiging voor een opendeuruurtje vlak voor de instapdatum van uw kindje.
 
Hier volgt een schema:
Het schooljaar start op maandag 3 september 2018(instapmoment 1). Alle nieuw ingeschreven kleuters ontvangen in de grote vakantie een uitnodiging voor een opendeuruurtje.
 
Instapmoment

Opendeur Patronaatstraat

Opendeur Jan Verbertlei

  Juf Karin / Fien 9u - 10u Juf Charlotte 9u -10 u
2. ma 05/11/2018 di 23/10/2018 do 25/10/2018
3. ma 07/01/2019 di 18/12/2018 do 20/12/2018
4. vr 01/02/2019 di 29/01/2019 do 31/01/2019
5. ma 11/03/2019 di 26/02/2019 do 28/02/2019
6. di 23/04/2018 di 02/04/2019 do 04/04/2019
7. ma 03/06/2019 di 21/05/2019 do 23/05/2019
     
Schooljaar 2019-2020 start op maandag 2 september 2019.
 
 
Aan alle ouders die op zoek zijn naar een school en eens graag een kijkje komen nemen:
 
Van harte welkom op onze infoavond :

Op maandag 28 januari 2019 om 19u30 in de Patronaatstraat in de refter van de lagere school.