INSCHRIJVINGEN KS
SCHOOLJAAR 2017-2018
 
Aan alle ouders die hun kleutertje reeds ingeschreven hebben in de Link:
 
U ontvangt een uitnodiging voor een opendeuruurtje vlak voor de instapdatum van uw kindje.
 
Hier volgt een schema:
Het schooljaar start op vrijdag 1 september 2017(instapmoment 1). Alle nieuw ingeschreven kleuters ontvangen in de grote vakantie een uitnodiging voor een opendeuruurtje.
 
Instapmoment

Opendeur Patronaatstraat

Opendeur Jan Verbertlei

  Juf Karin / Fien 9u - 10u Juf Charlotte 9u -10 u
2. ma 06/11/2017 di 24/10/2017 do 26/10/2017
3. ma 08/01/2018 di 19/12/2017 do 21/12/2017
4. wo 01/02/2018 di 23/01/2018 do 25/01/2018
5. ma 19/02/2018 di 06/02/2018 do 08/02/2018
6. ma 16/04/2018 di 27/03/2018 do 29/03/2018
7. ma 14/05/2018 di 08/05/2018 do 03/05/2018
     
Schooljaar 2018-2019 start op maandag 3 september 2018.
 
 
Aan alle ouders die op zoek zijn naar een school en eens graag een kijkje komen nemen:
 
Op dinsdag 30 januari 2018 organiseren wij een infoavond om 19u30 in de Patronaatstraat in de refter van de lagere school.  
Deze infoavond is ook bedoeld voor de ouders die interesse hebben in de vestigingsplaats in de Jan Verbertlei.  
Op zaterdag 3 maart 2018 organiseren wij een opendeurdag van 10u tot 12u in beide vestigingsplaatsen.  
Een zoektocht brengt u doorheen onze school.